ບໍລິສັດ ອາໂຫລ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ALO Technology Sole Co.,Ltd

  • ບໍລິສັດ ອາໂຫລ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກຄົນລາວ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນ 9 ປີ 2015 ແລະ ເປີດ ພິທີຢ່າງເປັນທາງການ 31/3/2016 ໂດຍ ທ່ານປະທານບໍລິສັດ ທະນູສອນ ພົນອາມາດ. ເປົ້າຫມາຍຂອງອາໂຫລ ແມ່ນຕອບສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານໄອທີ ສຳລັບການສິກສາ ແລະ ວິຊາຊີບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄອມພິວເຕ, ແທັບເລັດ, ໂທລະສັບມືຖື ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ “ALO!”
  • ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ເຮືອນເລກທີ່ 164 ບ້ານເກົ້າຍອດ ເມືອງສີສະນະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຕົວແທນຈຳຫນ່າຍໃນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
  • ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈຳຫນ່າຍຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ເບີ 021 253130 ຫລື  030 5399947 030 5399948  sale@alotechnology.com