ດາວໂຫລດ

Driver ALO! TV116

ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ>> https://mega.nz/#!g7QETQiR!xPIg9XQs2Vzltfq2nLMIMkqnLV6swca9kz1OcDK0pts

ແລ້ວຄຣິກດາວໂຫລດດາເວີ  >> https://mega.nz/#F!MvAyED5b!GhF4nWqnNbKldnOhorB2wg

ວິທີການ Restore ດາຍເວີ

  1. ເປີດໂປແກມ dd.exe (Run Administrator)
  2. ຄລິກ Restore
  3. ເລືອກ ໂຟເດີຂອງ ດາຍເວີ (ທີ່ດາວໂຫລດມາ)
  4. ເລືອກ ທັງຫມົດ Restore
  5. ກົດ Next ຫລື YES, OK ຖ້າມັນແຈ້ງເຕືນ

Driver ALO! T10

ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ>> https://mega.nz/#!g7QETQiR!xPIg9XQs2Vzltfq2nLMIMkqnLV6swca9kz1OcDK0pts

ແລ້ວຄຣິກດາວໂຫລດດາຍເວິ  >>https://mega.nz/#F!8rpjhJSA!SS23CSU4xtxAa2LjOVfkBA

ວິທີການ Restore ດາຍເວີ

  1. ເປີດໂປແກມ dd.exe (Run Administrator)
  2. ຄລິກ Restore
  3. ເລືອກ ໂຟເດີຂອງ ດາຍເວີ (ທີ່ດາວໂຫລດມາ)
  4. ເລືອກ ທັງຫມົດ Restore
  5. ກົດ Next ຫລື YES, OK ຖ້າມັນແຈ້ງເຕືນ